Over Vroegop/Schoonveld


Matty Vroegop en Ed Schoonveld werken samen als het kunstenaars duo Vroegop/Schoonveld. Eerder als gastdocenten o.a. actief aan de AKI ArtEZ Enschede, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Leeuwarden (HKL) en Minerva Hanzehogeschool Groningen. Hun werk was onder meer te zien op de World Expo Shanghai, C-Space Gallery Beijing, Stedelijk Museum Amsterdam, Museum for International Light Art Unna Duitsland en recent in de Voedselbank Stad Groningen met de installatie van de weggeefsculptuur AMONG OTHERS/ONDER ANDEREN (2022).

Matty en Ed poseren voor de camera van Jan Willem van Vliet
Matty en Ed poseren voor de camera van Jan Willem van Vliet

‘Met gastvrijheid en het gratis aanbieden van 100% plantaardige maaltijdsoepen aan iedereen willen we een alternatief ontwikkelen voor onze onrechtvaardige en fatale maatschappij waar tenminste een miljoen mensen volstrekt onnodig in armoede leven. Het wekt geen verbazing dat de sociale cohesie in Nederland verkruimelt, een land waar overvloed niet wordt gedeeld en de fabel van de schaarste voortdurend aan juist de minderbedeelden wordt verkocht. Het kapitalisme leidt tot algehele verwoesting en maakt bestaanszekerheid voor heel veel mensen onbereikbaar. SOUPSHOW wil een voorzet geven in de richting van het onvoorwaardelijke basisinkomen, fundamentele waardering voor iedereen, en pleit voor dierenrechten om een einde te maken aan de overbodige en gruwelijke exploitatie van dieren in de veeteelt en visserij.’ V/S

Door het gebruik van standaarden en cliché’s in de vormgeving van het geheel en de openstelling voor iedereen provoceert dit werk culturele ideeën over exclusiviteit, exotisme, het uitzonderlijke talent, de genadeloze selectie en beoordeling van individuen, de smalle definitie van wat kwaliteit zou betekenen, de culturele stolpvorming en de uitsluitingsmechanismes van het kapitalisme waarbij de beoordelaars van cultureel Nederland voorop lopen. Cultuur lijkt zich in de beoordelingssystemen meestal te schikken in de, door het neo liberale kapitalisme gewenste, hiërarchie. De angstige culturele elite is duidelijk vergeten dat kunst poreus hoort te zijn, wil het ook maar enige betekenis hebben in, met en voor de samenleving. We moeten ons niet naar boven vechten maar in de menigte begeven, we moeten samenspreken, openstellen en vrijmaken.

Matty (foto V/S)
Ed